Prins John

När John föddes så såg man liksom på hela honom att det här var en riktig liten prins, så att så fick det bli! Och ju äldre kan blir, desto bättre lever han upp till sitt namn. Man får ju inte ha favoriter, men John är ett riktigt litet charmtroll.